Transport

Pod poslovima transporta podrazumevaju se poslovi zaključivanja ugovora o prevozu u svim vidovima saobraćaja, organizovanje prevoza i prevoz sopstvenim i tuđim prevoznim sredstvima, iznalaženje najpovoljnijih prevoznih puteva, organizovanje i praćenje transporta.

 • Uvoz - izvoz
 • Drumski transport
 • Brodski transport
 • Avio transport
 • Železnički transport
 • Transport otrovnih materija
 • Multimodalni transport
 • Osiguranje roba
 • Specijalni transporti
 • Carinsko posredovanje
 • Skladištenje
 • Distribucija