Carinsko Posredovanje

Evro-Line vrši sve usluge u sklopu carinskog posredovanja efikasno i pouzdano.  Naši ovlašćeni carinski agenti vrše zastupanje klijenata pred carinskim organima na profesionalan način, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i stručnosti, koristeći najnovije informacione tehnologije. Pomoći ćemo Vam da vaše resurse i resurse kompanije koju predstavljate iskoristite na najbolji mogući način, nudeći najbolja rešenja koja će omogućiti manje troškove i kraće potrebno vreme za obavljanje postupka carinskog posredovanja.

Usluge u sklopu carinskog posredovanja:

  • Carinjenje robe
  • Prenaupućenje robe
  • Pribavljanje zahtevanih uverenja
  • Izdavanje carinskih garancija