Sertifikati

Evro-Line poseduje AEO odobrenje. ,,U svakodnevnoj terminologiji koja je u upotrebi u EU, AEO se definiše kao onaj privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava specifične kriterijume."

Evro-Line poseduje sertifikat o usaglašenosti sa međunarodno priznatim standardom za sistem upravljanja kvalitetom (QMS), SRPS ISO 9001:2015, međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Evro-Line je član asocijacije međunarodnih špeditera, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations).

Evro-Line je član nacionalne asocijacije Transport i Logistika.