T1 Dokument

Evro-Line je među kompanijama koje su prve uvele sopstvenu garanciju za jedinstveni dokument T1. Koristeći našu garanciju i savremena informatička rešenja u mogućnosti smo da Vam ponudimo izdavanje jedinstvenog dokumenta T1, kojim se omogućava nesmetano kretanje robe preko graničnih prelaza, od polazne do krajnje destinacije.

Jedinstveni dokument T1 izdajemo za zemlje:

  • EU
  • EFTA
  • Makedonija
  • Turska
  • Srbija