Sertifikati

Evro-Line poseduje sertifikat o usaglašenosti sa međunarodno priznatim standardom za sistem upravljanja kvalitetom (QMS), SRPS ISO 9001:2015, međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Evro-Line je član asocijacije međunarodnih špeditera, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations).

Evro-Line je član nacionalne asocijacije Transport i Logistika.